Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 161 162 163
11/02 kl 01 - 166 169 173
11/02 kl 02 - 174 174 179
11/02 kl 03 - 179 180 184
11/02 kl 04 - 175 178 185
11/02 kl 05 - 165 169 176
11/02 kl 06 - 159 161 166
11/02 kl 07 - 153 155 161
11/02 kl 08 - 145 147 154
11/02 kl 09 - 133 129 136
11/02 kl 10 - 127 114 119
11/02 kl 11 - 123 105 114
11/02 kl 12 - 119 103 118
11/02 kl 13 - 122 105 121
11/02 kl 14 - 134 113 128
11/02 kl 15 - 142 124 137
11/02 kl 16 - 143 135 145
11/02 kl 17 - 143 141 144
11/02 kl 18 - 147 144 139
11/02 kl 19 - 146 146 138
11/02 kl 20 - 138 144 137
11/02 kl 21 - 128 133 129
11/02 kl 22 - 118 119 117
11/02 kl 23 - 110 111 107

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 89 139 191 179 133
Max. fra modell: 07/02 12 92 135 190 180 140
Max. fra modell: 07/02 00 88 122 192 185 105
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm