Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 44 61 105 -
12/02 kl 01 44 61 105 -
12/02 kl 02 52 63 115 -
12/02 kl 03 64 63 127 -
12/02 kl 04 73 60 133 -
12/02 kl 05 75 57 132 -
12/02 kl 06 74 55 129 -
12/02 kl 07 76 54 130 -
12/02 kl 08 75 53 128 -
12/02 kl 09 67 54 121 -
12/02 kl 10 55 56 111 -
12/02 kl 11 46 58 104 -
12/02 kl 12 42 55 97 -
12/02 kl 13 41 53 94 -
12/02 kl 14 46 51 97 -
12/02 kl 15 56 49 105 -
12/02 kl 16 67 47 114 -
12/02 kl 17 70 46 116 -
12/02 kl 18 70 48 118 -
12/02 kl 19 73 48 121 -
12/02 kl 20 76 43 119 -
12/02 kl 21 73 40 113 -
12/02 kl 22 62 43 105 -
12/02 kl 23 52 45 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 89 139 191 179 133
Laveste vannstand 44 80 72 110 94
Avvik gult nivå -81 -31 21 9 -37
Avvik orange nivå -101 -51 1 -11 -57
Avvik rødt nivå -119 -69 -17 -29 -75
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm