Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 95 124 105 -
12/02 kl 01 90 121 105 -
12/02 kl 02 95 127 115 -
12/02 kl 03 109 138 127 -
12/02 kl 04 118 148 133 -
12/02 kl 05 116 150 132 -
12/02 kl 06 114 148 129 -
12/02 kl 07 114 150 130 -
12/02 kl 08 109 147 128 -
12/02 kl 09 104 136 121 -
12/02 kl 10 89 124 111 -
12/02 kl 11 77 114 104 -
12/02 kl 12 74 109 97 -
12/02 kl 13 74 112 94 -
12/02 kl 14 78 116 97 -
12/02 kl 15 84 121 105 -
12/02 kl 16 90 129 114 -
12/02 kl 17 87 132 116 -
12/02 kl 18 82 130 118 -
12/02 kl 19 81 130 121 -
12/02 kl 20 81 133 119 -
12/02 kl 21 73 132 113 -
12/02 kl 22 58 119 105 -
12/02 kl 23 45 108 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 97 152 215 188 150
Laveste vannstand 42 64 68 99 45
Avvik gult nivå -73 -18 45 18 -20
Avvik orange nivå -93 -38 25 -2 -40
Avvik rødt nivå -111 -56 7 -20 -58
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm