Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 51 80 61 -
12/02 kl 01 46 77 61 -
12/02 kl 02 43 75 63 -
12/02 kl 03 45 74 63 -
12/02 kl 04 45 75 60 -
12/02 kl 05 41 75 57 -
12/02 kl 06 40 74 55 -
12/02 kl 07 38 74 54 -
12/02 kl 08 34 72 53 -
12/02 kl 09 37 69 54 -
12/02 kl 10 34 69 56 -
12/02 kl 11 31 68 58 -
12/02 kl 12 32 67 55 -
12/02 kl 13 33 71 53 -
12/02 kl 14 32 70 51 -
12/02 kl 15 28 65 49 -
12/02 kl 16 23 62 47 -
12/02 kl 17 17 62 46 -
12/02 kl 18 12 60 48 -
12/02 kl 19 8 57 48 -
12/02 kl 20 5 57 43 -
12/02 kl 21 0 59 40 -
12/02 kl 22 -4 57 43 -
12/02 kl 23 -7 56 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 70 121 117 63
Laveste værets virkning -14 30 24 63 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm