Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 -1 -8 -9 -7
08/02 kl 02 4 -10 -6 -1
08/02 kl 03 8 -14 -6 5
08/02 kl 04 12 -12 0 12
08/02 kl 05 11 -8 3 9
08/02 kl 06 5 -12 -7 -2
08/02 kl 07 -6 -15 -21 -19
08/02 kl 08 -16 -7 -23 -30
08/02 kl 09 -23 2 -21 -39
08/02 kl 10 -25 1 -24 -40
08/02 kl 11 -22 4 -18 -26
08/02 kl 12 -13 9 -4 -11
08/02 kl 13 -4 13 9 0
08/02 kl 14 4 9 13 8
08/02 kl 15 8 4 12 -
08/02 kl 16 13 8 21 -
08/02 kl 17 16 8 24 -
08/02 kl 18 13 4 17 -
08/02 kl 19 3 8 11 -
08/02 kl 20 -9 14 5 -
08/02 kl 21 -17 20 3 -
08/02 kl 22 -21 23 2 -
08/02 kl 23 -20 27 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 75 125 115 70
Laveste vannstand -24 13 6 42 27
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm