Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -9 -9 -9 -7
08/02 kl 02 -7 -6 -6 -1
08/02 kl 03 -9 -7 -6 5
08/02 kl 04 -1 1 0 12
08/02 kl 05 2 5 3 9
08/02 kl 06 -7 -4 -7 -2
08/02 kl 07 -22 -19 -21 -19
08/02 kl 08 -23 -19 -23 -30
08/02 kl 09 -21 -17 -21 -39
08/02 kl 10 -27 -23 -24 -40
08/02 kl 11 -25 -20 -18 -26
08/02 kl 12 -10 -5 -4 -11
08/02 kl 13 6 10 9 0
08/02 kl 14 9 15 13 8
08/02 kl 15 5 13 12 -
08/02 kl 16 17 24 21 -
08/02 kl 17 25 32 24 -
08/02 kl 18 19 26 17 -
08/02 kl 19 12 20 11 -
08/02 kl 20 3 15 5 -
08/02 kl 21 1 10 3 -
08/02 kl 22 -1 8 2 -
08/02 kl 23 0 9 7 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 84 149 124 85
Laveste vannstand -27 -3 1 32 -23
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm