Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 -19 - -21 -22
08/02 kl 01 -7 -9 -9 -10
08/02 kl 02 -1 -6 -6 -8
08/02 kl 03 5 -6 -6 -8
08/02 kl 04 12 0 -1 -3
08/02 kl 05 9 3 2 0
08/02 kl 06 -2 -7 -7 -8
08/02 kl 07 -19 -21 -21 -21
08/02 kl 08 -30 -23 -23 -24
08/02 kl 09 -39 -21 -22 -22
08/02 kl 10 -40 -24 -24 -24
08/02 kl 11 -26 -18 -19 -17
08/02 kl 12 -11 -4 -4 -2
08/02 kl 13 0 9 8 11
08/02 kl 14 8 13 12 14
08/02 kl 15 - 12 12 12
08/02 kl 16 - 21 23 20
08/02 kl 17 - 24 27 23
08/02 kl 18 - 17 20 18
08/02 kl 19 - 11 13 13
08/02 kl 20 - 5 6 7
08/02 kl 21 - 3 3 4
08/02 kl 22 - 2 1 3
08/02 kl 23 - 7 5 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 24 75 125 115 70
Max. fra modell: 07/02 12 27 71 124 116 76
Max. fra modell: 07/02 00 23 55 126 121 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm