Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -14 31 17 -
09/02 kl 01 -3 30 27 -
09/02 kl 02 4 29 33 -
09/02 kl 03 7 38 45 -
09/02 kl 04 9 41 50 -
09/02 kl 05 11 43 54 -
09/02 kl 06 10 48 58 -
09/02 kl 07 1 54 55 -
09/02 kl 08 -12 55 43 -
09/02 kl 09 -21 54 33 -
09/02 kl 10 -25 60 35 -
09/02 kl 11 -25 69 44 -
09/02 kl 12 -20 63 43 -
09/02 kl 13 -9 55 46 -
09/02 kl 14 1 57 58 -
09/02 kl 15 6 55 61 -
09/02 kl 16 8 49 57 -
09/02 kl 17 12 49 61 -
09/02 kl 18 15 60 75 -
09/02 kl 19 10 57 67 -
09/02 kl 20 -3 39 36 -
09/02 kl 21 -14 31 17 -
09/02 kl 22 -20 38 18 -
09/02 kl 23 -21 34 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 75 125 115 70
Laveste vannstand -24 13 6 42 27
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm