Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 8 18 17 -
09/02 kl 01 21 32 27 -
09/02 kl 02 28 41 33 -
09/02 kl 03 41 53 45 -
09/02 kl 04 44 57 50 -
09/02 kl 05 47 61 54 -
09/02 kl 06 54 71 58 -
09/02 kl 07 51 68 55 -
09/02 kl 08 39 55 43 -
09/02 kl 09 25 40 33 -
09/02 kl 10 22 39 35 -
09/02 kl 11 29 48 44 -
09/02 kl 12 28 51 43 -
09/02 kl 13 31 58 46 -
09/02 kl 14 48 73 58 -
09/02 kl 15 55 84 61 -
09/02 kl 16 50 84 57 -
09/02 kl 17 51 82 61 -
09/02 kl 18 53 80 75 -
09/02 kl 19 45 74 67 -
09/02 kl 20 24 55 36 -
09/02 kl 21 6 43 17 -
09/02 kl 22 0 37 18 -
09/02 kl 23 -3 26 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 84 149 124 85
Laveste vannstand -27 -3 1 32 -23
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm