Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 17 14 14
09/02 kl 01 - 27 25 25
09/02 kl 02 - 33 31 34
09/02 kl 03 - 45 42 44
09/02 kl 04 - 50 47 47
09/02 kl 05 - 54 50 49
09/02 kl 06 - 58 54 53
09/02 kl 07 - 55 51 47
09/02 kl 08 - 43 41 35
09/02 kl 09 - 33 34 25
09/02 kl 10 - 35 35 24
09/02 kl 11 - 44 41 29
09/02 kl 12 - 43 41 31
09/02 kl 13 - 46 48 42
09/02 kl 14 - 58 63 55
09/02 kl 15 - 61 65 55
09/02 kl 16 - 57 57 47
09/02 kl 17 - 61 59 48
09/02 kl 18 - 75 71 54
09/02 kl 19 - 67 64 50
09/02 kl 20 - 36 34 32
09/02 kl 21 - 17 15 25
09/02 kl 22 - 18 14 27
09/02 kl 23 - 13 11 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 24 75 125 115 70
Max. fra modell: 07/02 12 27 71 124 116 76
Max. fra modell: 07/02 00 23 55 126 121 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm