Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 22 32 31 -
09/02 kl 01 24 35 30 -
09/02 kl 02 24 37 29 -
09/02 kl 03 34 46 38 -
09/02 kl 04 35 48 41 -
09/02 kl 05 36 50 43 -
09/02 kl 06 44 61 48 -
09/02 kl 07 50 67 54 -
09/02 kl 08 51 67 55 -
09/02 kl 09 46 61 54 -
09/02 kl 10 47 64 60 -
09/02 kl 11 54 73 69 -
09/02 kl 12 48 71 63 -
09/02 kl 13 40 67 55 -
09/02 kl 14 47 72 57 -
09/02 kl 15 49 78 55 -
09/02 kl 16 42 76 49 -
09/02 kl 17 39 70 49 -
09/02 kl 18 38 65 60 -
09/02 kl 19 35 64 57 -
09/02 kl 20 27 58 39 -
09/02 kl 21 20 57 31 -
09/02 kl 22 20 57 38 -
09/02 kl 23 18 47 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 69 120 116 62
Laveste værets virkning -15 29 24 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm