Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 -18 24 6 -
10/02 kl 01 -9 27 18 -
10/02 kl 02 3 42 45 -
10/02 kl 03 9 46 55 -
10/02 kl 04 9 42 51 -
10/02 kl 05 9 48 57 -
10/02 kl 06 11 56 67 -
10/02 kl 07 7 52 59 -
10/02 kl 08 -4 45 41 -
10/02 kl 09 -18 55 37 -
10/02 kl 10 -24 64 40 -
10/02 kl 11 -26 65 39 -
10/02 kl 12 -25 68 43 -
10/02 kl 13 -17 84 67 -
10/02 kl 14 -4 97 93 -
10/02 kl 15 6 99 105 -
10/02 kl 16 8 100 108 -
10/02 kl 17 8 109 117 -
10/02 kl 18 12 113 125 -
10/02 kl 19 13 112 125 -
10/02 kl 20 5 112 117 -
10/02 kl 21 -8 117 109 -
10/02 kl 22 -18 120 102 -
10/02 kl 23 -21 118 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 75 125 115 70
Laveste vannstand -24 13 6 42 27
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm