Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 1 21 6 -
10/02 kl 01 15 38 18 -
10/02 kl 02 32 55 45 -
10/02 kl 03 37 62 55 -
10/02 kl 04 40 64 51 -
10/02 kl 05 45 76 57 -
10/02 kl 06 52 89 67 -
10/02 kl 07 44 83 59 -
10/02 kl 08 33 72 41 -
10/02 kl 09 28 65 37 -
10/02 kl 10 30 63 40 -
10/02 kl 11 32 61 39 -
10/02 kl 12 41 67 43 -
10/02 kl 13 60 91 67 -
10/02 kl 14 80 111 93 -
10/02 kl 15 92 123 105 -
10/02 kl 16 99 130 108 -
10/02 kl 17 104 143 117 -
10/02 kl 18 110 149 125 -
10/02 kl 19 107 143 125 -
10/02 kl 20 105 141 117 -
10/02 kl 21 99 128 109 -
10/02 kl 22 88 111 102 -
10/02 kl 23 83 105 97 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 84 149 124 85
Laveste vannstand -27 -3 1 32 -23
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm