Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 19 39 24 -
10/02 kl 01 24 47 27 -
10/02 kl 02 29 52 42 -
10/02 kl 03 28 53 46 -
10/02 kl 04 31 55 42 -
10/02 kl 05 36 67 48 -
10/02 kl 06 41 78 56 -
10/02 kl 07 37 76 52 -
10/02 kl 08 37 76 45 -
10/02 kl 09 46 83 55 -
10/02 kl 10 54 87 64 -
10/02 kl 11 58 87 65 -
10/02 kl 12 66 92 68 -
10/02 kl 13 77 108 84 -
10/02 kl 14 84 115 97 -
10/02 kl 15 86 117 99 -
10/02 kl 16 91 122 100 -
10/02 kl 17 96 135 109 -
10/02 kl 18 98 137 113 -
10/02 kl 19 94 130 112 -
10/02 kl 20 100 136 112 -
10/02 kl 21 107 136 117 -
10/02 kl 22 106 129 120 -
10/02 kl 23 104 126 118 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 69 120 116 62
Laveste værets virkning -15 29 24 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm