Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -22 116 94 -
11/02 kl 01 -17 115 98 -
11/02 kl 02 -5 112 107 -
11/02 kl 03 8 107 115 -
11/02 kl 04 12 99 111 -
11/02 kl 05 9 90 99 -
11/02 kl 06 9 84 93 -
11/02 kl 07 11 78 89 -
11/02 kl 08 5 75 80 -
11/02 kl 09 -9 75 66 -
11/02 kl 10 -21 80 59 -
11/02 kl 11 -25 80 55 -
11/02 kl 12 -26 77 51 -
11/02 kl 13 -24 77 53 -
11/02 kl 14 -14 79 65 -
11/02 kl 15 0 76 76 -
11/02 kl 16 8 71 79 -
11/02 kl 17 7 71 78 -
11/02 kl 18 7 72 79 -
11/02 kl 19 12 68 80 -
11/02 kl 20 12 62 74 -
11/02 kl 21 1 62 63 -
11/02 kl 22 -13 64 51 -
11/02 kl 23 -20 62 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 75 125 115 70
Laveste vannstand -24 13 6 42 27
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm