Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 84 108 94 -
11/02 kl 01 89 110 98 -
11/02 kl 02 96 117 107 -
11/02 kl 03 101 123 115 -
11/02 kl 04 103 124 111 -
11/02 kl 05 95 115 99 -
11/02 kl 06 85 107 93 -
11/02 kl 07 82 105 89 -
11/02 kl 08 75 94 80 -
11/02 kl 09 57 79 66 -
11/02 kl 10 45 65 59 -
11/02 kl 11 39 67 55 -
11/02 kl 12 39 66 51 -
11/02 kl 13 41 68 53 -
11/02 kl 14 48 80 65 -
11/02 kl 15 59 93 76 -
11/02 kl 16 65 92 79 -
11/02 kl 17 59 87 78 -
11/02 kl 18 53 86 79 -
11/02 kl 19 59 90 80 -
11/02 kl 20 59 89 74 -
11/02 kl 21 46 79 63 -
11/02 kl 22 35 64 51 -
11/02 kl 23 32 58 42 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 84 149 124 85
Laveste vannstand -27 -3 1 32 -23
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm