Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 94 95 96
11/02 kl 01 - 98 101 105
11/02 kl 02 - 107 107 112
11/02 kl 03 - 115 116 120
11/02 kl 04 - 111 114 121
11/02 kl 05 - 99 102 109
11/02 kl 06 - 93 94 99
11/02 kl 07 - 89 90 96
11/02 kl 08 - 80 82 90
11/02 kl 09 - 66 62 69
11/02 kl 10 - 59 46 51
11/02 kl 11 - 55 37 46
11/02 kl 12 - 51 35 50
11/02 kl 13 - 53 36 52
11/02 kl 14 - 65 44 59
11/02 kl 15 - 76 58 71
11/02 kl 16 - 79 71 81
11/02 kl 17 - 78 75 78
11/02 kl 18 - 79 76 72
11/02 kl 19 - 80 80 72
11/02 kl 20 - 74 80 73
11/02 kl 21 - 63 68 64
11/02 kl 22 - 51 51 49
11/02 kl 23 - 42 43 39

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 24 75 125 115 70
Max. fra modell: 07/02 12 27 71 124 116 76
Max. fra modell: 07/02 00 23 55 126 121 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm