Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -22 61 39 -
12/02 kl 01 -22 60 38 -
12/02 kl 02 -16 62 46 -
12/02 kl 03 -1 62 61 -
12/02 kl 04 10 60 70 -
12/02 kl 05 11 56 67 -
12/02 kl 06 8 54 62 -
12/02 kl 07 10 54 64 -
12/02 kl 08 12 53 65 -
12/02 kl 09 3 54 57 -
12/02 kl 10 -12 55 43 -
12/02 kl 11 -21 57 36 -
12/02 kl 12 -24 54 30 -
12/02 kl 13 -25 52 27 -
12/02 kl 14 -23 50 27 -
12/02 kl 15 -11 49 38 -
12/02 kl 16 2 46 48 -
12/02 kl 17 7 45 52 -
12/02 kl 18 5 48 53 -
12/02 kl 19 6 47 53 -
12/02 kl 20 12 42 54 -
12/02 kl 21 10 40 50 -
12/02 kl 22 -3 43 40 -
12/02 kl 23 -15 44 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 24 75 125 115 70
Laveste vannstand -24 13 6 42 27
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm