Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 28 57 39 -
12/02 kl 01 23 54 38 -
12/02 kl 02 26 59 46 -
12/02 kl 03 44 72 61 -
12/02 kl 04 54 85 70 -
12/02 kl 05 51 85 67 -
12/02 kl 06 47 81 62 -
12/02 kl 07 47 83 64 -
12/02 kl 08 45 83 65 -
12/02 kl 09 39 72 57 -
12/02 kl 10 21 56 43 -
12/02 kl 11 9 46 36 -
12/02 kl 12 7 43 30 -
12/02 kl 13 7 45 27 -
12/02 kl 14 9 47 27 -
12/02 kl 15 16 54 38 -
12/02 kl 16 25 63 48 -
12/02 kl 17 24 68 52 -
12/02 kl 18 16 64 53 -
12/02 kl 19 13 62 53 -
12/02 kl 20 16 68 54 -
12/02 kl 21 9 68 50 -
12/02 kl 22 -8 54 40 -
12/02 kl 23 -23 41 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 32 84 149 124 85
Laveste vannstand -27 -3 1 32 -23
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm