Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 39 45 38
12/02 kl 01 - 38 46 38
12/02 kl 02 - 46 52 -
12/02 kl 03 - 61 66 -
12/02 kl 04 - 70 76 -
12/02 kl 05 - 67 75 -
12/02 kl 06 - 62 69 -
12/02 kl 07 - 64 67 -
12/02 kl 08 - 65 68 -
12/02 kl 09 - 57 58 -
12/02 kl 10 - 43 40 -
12/02 kl 11 - 36 28 -
12/02 kl 12 - 30 23 -
12/02 kl 13 - 27 21 -
12/02 kl 14 - 27 - -
12/02 kl 15 - 38 - -
12/02 kl 16 - 48 - -
12/02 kl 17 - 52 - -
12/02 kl 18 - 53 - -
12/02 kl 19 - 53 - -
12/02 kl 20 - 54 - -
12/02 kl 21 - 50 - -
12/02 kl 22 - 40 - -
12/02 kl 23 - 29 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 24 75 125 115 70
Max. fra modell: 07/02 12 27 71 124 116 76
Max. fra modell: 07/02 00 23 55 126 121 38
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm