Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 65 -8 57 59
08/02 kl 02 70 -10 60 65
08/02 kl 03 74 -14 60 71
08/02 kl 04 78 -12 66 78
08/02 kl 05 77 -8 69 75
08/02 kl 06 71 -12 59 64
08/02 kl 07 60 -15 45 47
08/02 kl 08 50 -7 43 36
08/02 kl 09 43 2 45 27
08/02 kl 10 41 1 42 26
08/02 kl 11 44 4 48 40
08/02 kl 12 53 9 62 55
08/02 kl 13 62 13 75 66
08/02 kl 14 70 9 79 74
08/02 kl 15 74 4 78 -
08/02 kl 16 79 8 87 -
08/02 kl 17 82 8 90 -
08/02 kl 18 79 4 83 -
08/02 kl 19 69 8 77 -
08/02 kl 20 57 14 71 -
08/02 kl 21 49 20 69 -
08/02 kl 22 45 23 68 -
08/02 kl 23 46 27 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 141 191 181 136
Laveste vannstand 42 79 72 108 93
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm