Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 57 57 57 59
08/02 kl 02 59 60 60 65
08/02 kl 03 57 59 60 71
08/02 kl 04 65 67 66 78
08/02 kl 05 68 71 69 75
08/02 kl 06 59 62 59 64
08/02 kl 07 44 47 45 47
08/02 kl 08 43 47 43 36
08/02 kl 09 45 49 45 27
08/02 kl 10 39 43 42 26
08/02 kl 11 41 46 48 40
08/02 kl 12 56 61 62 55
08/02 kl 13 72 76 75 66
08/02 kl 14 75 81 79 74
08/02 kl 15 71 79 78 -
08/02 kl 16 83 90 87 -
08/02 kl 17 91 98 90 -
08/02 kl 18 85 92 83 -
08/02 kl 19 78 86 77 -
08/02 kl 20 69 81 71 -
08/02 kl 21 67 76 69 -
08/02 kl 22 65 74 68 -
08/02 kl 23 66 75 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 150 215 190 151
Laveste vannstand 39 63 67 98 43
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm