Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 47 - 45 44
08/02 kl 01 59 57 57 56
08/02 kl 02 65 60 60 58
08/02 kl 03 71 60 60 58
08/02 kl 04 78 66 65 63
08/02 kl 05 75 69 68 66
08/02 kl 06 64 59 59 58
08/02 kl 07 47 45 45 45
08/02 kl 08 36 43 43 42
08/02 kl 09 27 45 44 44
08/02 kl 10 26 42 42 42
08/02 kl 11 40 48 47 49
08/02 kl 12 55 62 62 64
08/02 kl 13 66 75 74 77
08/02 kl 14 74 79 78 80
08/02 kl 15 - 78 78 78
08/02 kl 16 - 87 89 86
08/02 kl 17 - 90 93 89
08/02 kl 18 - 83 86 84
08/02 kl 19 - 77 79 79
08/02 kl 20 - 71 72 73
08/02 kl 21 - 69 69 70
08/02 kl 22 - 68 67 69
08/02 kl 23 - 73 71 71

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 90 141 191 181 136
Max. fra modell: 07/02 12 93 137 190 182 142
Max. fra modell: 07/02 00 89 121 192 187 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm