Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -8 -8 -8 -6
08/02 kl 02 -11 -10 -10 -5
08/02 kl 03 -17 -15 -14 -3
08/02 kl 04 -13 -11 -12 0
08/02 kl 05 -9 -6 -8 -2
08/02 kl 06 -12 -9 -12 -7
08/02 kl 07 -16 -13 -15 -13
08/02 kl 08 -7 -3 -7 -14
08/02 kl 09 2 6 2 -16
08/02 kl 10 -2 2 1 -15
08/02 kl 11 -3 2 4 -4
08/02 kl 12 3 8 9 2
08/02 kl 13 10 14 13 4
08/02 kl 14 5 11 9 4
08/02 kl 15 -3 5 4 -
08/02 kl 16 4 11 8 -
08/02 kl 17 9 16 8 -
08/02 kl 18 6 13 4 -
08/02 kl 19 9 17 8 -
08/02 kl 20 12 24 14 -
08/02 kl 21 18 27 20 -
08/02 kl 22 20 29 23 -
08/02 kl 23 20 29 27 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 69 120 116 62
Laveste værets virkning -15 29 24 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm