Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 52 31 83 -
09/02 kl 01 63 30 93 -
09/02 kl 02 70 29 99 -
09/02 kl 03 73 38 111 -
09/02 kl 04 75 41 116 -
09/02 kl 05 77 43 120 -
09/02 kl 06 76 48 124 -
09/02 kl 07 67 54 121 -
09/02 kl 08 54 55 109 -
09/02 kl 09 45 54 99 -
09/02 kl 10 41 60 101 -
09/02 kl 11 41 69 110 -
09/02 kl 12 46 63 109 -
09/02 kl 13 57 55 112 -
09/02 kl 14 67 57 124 -
09/02 kl 15 72 55 127 -
09/02 kl 16 74 49 123 -
09/02 kl 17 78 49 127 -
09/02 kl 18 81 60 141 -
09/02 kl 19 76 57 133 -
09/02 kl 20 63 39 102 -
09/02 kl 21 52 31 83 -
09/02 kl 22 46 38 84 -
09/02 kl 23 45 34 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 141 191 181 136
Laveste vannstand 42 79 72 108 93
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm