Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 74 84 83 -
09/02 kl 01 87 98 93 -
09/02 kl 02 94 107 99 -
09/02 kl 03 107 119 111 -
09/02 kl 04 110 123 116 -
09/02 kl 05 113 127 120 -
09/02 kl 06 120 137 124 -
09/02 kl 07 117 134 121 -
09/02 kl 08 105 121 109 -
09/02 kl 09 91 106 99 -
09/02 kl 10 88 105 101 -
09/02 kl 11 95 114 110 -
09/02 kl 12 94 117 109 -
09/02 kl 13 97 124 112 -
09/02 kl 14 114 139 124 -
09/02 kl 15 121 150 127 -
09/02 kl 16 116 150 123 -
09/02 kl 17 117 148 127 -
09/02 kl 18 119 146 141 -
09/02 kl 19 111 140 133 -
09/02 kl 20 90 121 102 -
09/02 kl 21 72 109 83 -
09/02 kl 22 66 103 84 -
09/02 kl 23 63 92 79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 150 215 190 151
Laveste vannstand 39 63 67 98 43
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm