Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 83 80 80
09/02 kl 01 - 93 91 91
09/02 kl 02 - 99 97 100
09/02 kl 03 - 111 108 110
09/02 kl 04 - 116 113 113
09/02 kl 05 - 120 116 115
09/02 kl 06 - 124 120 119
09/02 kl 07 - 121 117 113
09/02 kl 08 - 109 107 101
09/02 kl 09 - 99 100 91
09/02 kl 10 - 101 101 90
09/02 kl 11 - 110 107 95
09/02 kl 12 - 109 107 97
09/02 kl 13 - 112 114 108
09/02 kl 14 - 124 129 121
09/02 kl 15 - 127 131 121
09/02 kl 16 - 123 123 113
09/02 kl 17 - 127 125 114
09/02 kl 18 - 141 137 120
09/02 kl 19 - 133 130 116
09/02 kl 20 - 102 100 98
09/02 kl 21 - 83 81 91
09/02 kl 22 - 84 80 93
09/02 kl 23 - 79 77 87

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 90 141 191 181 136
Max. fra modell: 07/02 12 93 137 190 182 142
Max. fra modell: 07/02 00 89 121 192 187 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm