Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 48 24 72 -
10/02 kl 01 57 27 84 -
10/02 kl 02 69 42 111 -
10/02 kl 03 75 46 121 -
10/02 kl 04 75 42 117 -
10/02 kl 05 75 48 123 -
10/02 kl 06 77 56 133 -
10/02 kl 07 73 52 125 -
10/02 kl 08 62 45 107 -
10/02 kl 09 48 55 103 -
10/02 kl 10 42 64 106 -
10/02 kl 11 40 65 105 -
10/02 kl 12 41 68 109 -
10/02 kl 13 49 84 133 -
10/02 kl 14 62 97 159 -
10/02 kl 15 72 99 171 -
10/02 kl 16 74 100 174 -
10/02 kl 17 74 109 183 -
10/02 kl 18 78 113 191 -
10/02 kl 19 79 112 191 -
10/02 kl 20 71 112 183 -
10/02 kl 21 58 117 175 -
10/02 kl 22 48 120 168 -
10/02 kl 23 45 118 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 141 191 181 136
Laveste vannstand 42 79 72 108 93
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm