Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 67 87 72 -
10/02 kl 01 81 104 84 -
10/02 kl 02 98 121 111 -
10/02 kl 03 103 128 121 -
10/02 kl 04 106 130 117 -
10/02 kl 05 111 142 123 -
10/02 kl 06 118 155 133 -
10/02 kl 07 110 149 125 -
10/02 kl 08 99 138 107 -
10/02 kl 09 94 131 103 -
10/02 kl 10 96 129 106 -
10/02 kl 11 98 127 105 -
10/02 kl 12 107 133 109 -
10/02 kl 13 126 157 133 -
10/02 kl 14 146 177 159 -
10/02 kl 15 158 189 171 -
10/02 kl 16 165 196 174 -
10/02 kl 17 170 209 183 -
10/02 kl 18 176 215 191 -
10/02 kl 19 173 209 191 -
10/02 kl 20 171 207 183 -
10/02 kl 21 165 194 175 -
10/02 kl 22 154 177 168 -
10/02 kl 23 149 171 163 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 150 215 190 151
Laveste vannstand 39 63 67 98 43
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm