Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 72 76 76
10/02 kl 01 - 84 92 82
10/02 kl 02 - 111 118 108
10/02 kl 03 - 121 120 119
10/02 kl 04 - 117 110 116
10/02 kl 05 - 123 115 119
10/02 kl 06 - 133 125 133
10/02 kl 07 - 125 119 130
10/02 kl 08 - 107 104 117
10/02 kl 09 - 103 104 110
10/02 kl 10 - 106 109 112
10/02 kl 11 - 105 107 106
10/02 kl 12 - 109 109 108
10/02 kl 13 - 133 132 132
10/02 kl 14 - 159 156 159
10/02 kl 15 - 171 165 168
10/02 kl 16 - 174 169 173
10/02 kl 17 - 183 181 185
10/02 kl 18 - 191 190 192
10/02 kl 19 - 191 190 188
10/02 kl 20 - 183 186 181
10/02 kl 21 - 175 179 176
10/02 kl 22 - 168 168 167
10/02 kl 23 - 163 161 160

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 90 141 191 181 136
Max. fra modell: 07/02 12 93 137 190 182 142
Max. fra modell: 07/02 00 89 121 192 187 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm