Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 44 116 160 -
11/02 kl 01 49 115 164 -
11/02 kl 02 61 112 173 -
11/02 kl 03 74 107 181 -
11/02 kl 04 78 99 177 -
11/02 kl 05 75 90 165 -
11/02 kl 06 75 84 159 -
11/02 kl 07 77 78 155 -
11/02 kl 08 71 75 146 -
11/02 kl 09 57 75 132 -
11/02 kl 10 45 80 125 -
11/02 kl 11 41 80 121 -
11/02 kl 12 40 77 117 -
11/02 kl 13 42 77 119 -
11/02 kl 14 52 79 131 -
11/02 kl 15 66 76 142 -
11/02 kl 16 74 71 145 -
11/02 kl 17 73 71 144 -
11/02 kl 18 73 72 145 -
11/02 kl 19 78 68 146 -
11/02 kl 20 78 62 140 -
11/02 kl 21 67 62 129 -
11/02 kl 22 53 64 117 -
11/02 kl 23 46 62 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 141 191 181 136
Laveste vannstand 42 79 72 108 93
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm