Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 150 174 160 -
11/02 kl 01 155 176 164 -
11/02 kl 02 162 183 173 -
11/02 kl 03 167 189 181 -
11/02 kl 04 169 190 177 -
11/02 kl 05 161 181 165 -
11/02 kl 06 151 173 159 -
11/02 kl 07 148 171 155 -
11/02 kl 08 141 160 146 -
11/02 kl 09 123 145 132 -
11/02 kl 10 111 131 125 -
11/02 kl 11 105 133 121 -
11/02 kl 12 105 132 117 -
11/02 kl 13 107 134 119 -
11/02 kl 14 114 146 131 -
11/02 kl 15 125 159 142 -
11/02 kl 16 131 158 145 -
11/02 kl 17 125 153 144 -
11/02 kl 18 119 152 145 -
11/02 kl 19 125 156 146 -
11/02 kl 20 125 155 140 -
11/02 kl 21 112 145 129 -
11/02 kl 22 101 130 117 -
11/02 kl 23 98 124 108 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 150 215 190 151
Laveste vannstand 39 63 67 98 43
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm