Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 160 161 162
11/02 kl 01 - 164 167 171
11/02 kl 02 - 173 173 178
11/02 kl 03 - 181 182 186
11/02 kl 04 - 177 180 187
11/02 kl 05 - 165 168 175
11/02 kl 06 - 159 160 165
11/02 kl 07 - 155 156 162
11/02 kl 08 - 146 148 156
11/02 kl 09 - 132 128 135
11/02 kl 10 - 125 112 117
11/02 kl 11 - 121 103 112
11/02 kl 12 - 117 101 116
11/02 kl 13 - 119 102 118
11/02 kl 14 - 131 110 125
11/02 kl 15 - 142 124 137
11/02 kl 16 - 145 137 147
11/02 kl 17 - 144 141 144
11/02 kl 18 - 145 142 138
11/02 kl 19 - 146 146 138
11/02 kl 20 - 140 146 139
11/02 kl 21 - 129 134 130
11/02 kl 22 - 117 117 115
11/02 kl 23 - 108 109 105

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 90 141 191 181 136
Max. fra modell: 07/02 12 93 137 190 182 142
Max. fra modell: 07/02 00 89 121 192 187 104
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm