Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 106 130 116 -
11/02 kl 01 106 127 115 -
11/02 kl 02 101 122 112 -
11/02 kl 03 93 115 107 -
11/02 kl 04 91 112 99 -
11/02 kl 05 86 106 90 -
11/02 kl 06 76 98 84 -
11/02 kl 07 71 94 78 -
11/02 kl 08 70 89 75 -
11/02 kl 09 66 88 75 -
11/02 kl 10 66 86 80 -
11/02 kl 11 64 92 80 -
11/02 kl 12 65 92 77 -
11/02 kl 13 65 92 77 -
11/02 kl 14 62 94 79 -
11/02 kl 15 59 93 76 -
11/02 kl 16 57 84 71 -
11/02 kl 17 52 80 71 -
11/02 kl 18 46 79 72 -
11/02 kl 19 47 78 68 -
11/02 kl 20 47 77 62 -
11/02 kl 21 45 78 62 -
11/02 kl 22 48 77 64 -
11/02 kl 23 52 78 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 69 120 116 62
Laveste værets virkning -15 29 24 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm