Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 44 61 105 -
12/02 kl 01 44 60 104 -
12/02 kl 02 50 62 112 -
12/02 kl 03 65 62 127 -
12/02 kl 04 76 60 136 -
12/02 kl 05 77 56 133 -
12/02 kl 06 74 54 128 -
12/02 kl 07 76 54 130 -
12/02 kl 08 78 53 131 -
12/02 kl 09 69 54 123 -
12/02 kl 10 54 55 109 -
12/02 kl 11 45 57 102 -
12/02 kl 12 42 54 96 -
12/02 kl 13 41 52 93 -
12/02 kl 14 43 50 93 -
12/02 kl 15 55 49 104 -
12/02 kl 16 68 46 114 -
12/02 kl 17 73 45 118 -
12/02 kl 18 71 48 119 -
12/02 kl 19 72 47 119 -
12/02 kl 20 78 42 120 -
12/02 kl 21 76 40 116 -
12/02 kl 22 63 43 106 -
12/02 kl 23 51 44 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 90 141 191 181 136
Laveste vannstand 42 79 72 108 93
Avvik gult nivå -83 -32 18 8 -37
Avvik orange nivå -107 -56 -6 -16 -61
Avvik rødt nivå -135 -84 -34 -44 -89
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm