Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 94 123 105 -
12/02 kl 01 89 120 104 -
12/02 kl 02 92 125 112 -
12/02 kl 03 110 138 127 -
12/02 kl 04 120 151 136 -
12/02 kl 05 117 151 133 -
12/02 kl 06 113 147 128 -
12/02 kl 07 113 149 130 -
12/02 kl 08 111 149 131 -
12/02 kl 09 105 138 123 -
12/02 kl 10 87 122 109 -
12/02 kl 11 75 112 102 -
12/02 kl 12 73 109 96 -
12/02 kl 13 73 111 93 -
12/02 kl 14 75 113 93 -
12/02 kl 15 82 120 104 -
12/02 kl 16 91 129 114 -
12/02 kl 17 90 134 118 -
12/02 kl 18 82 130 119 -
12/02 kl 19 79 128 119 -
12/02 kl 20 82 134 120 -
12/02 kl 21 75 134 116 -
12/02 kl 22 58 120 106 -
12/02 kl 23 43 107 95 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 98 150 215 190 151
Laveste vannstand 39 63 67 98 43
Avvik gult nivå -75 -23 42 17 -22
Avvik orange nivå -99 -47 18 -7 -46
Avvik rødt nivå -127 -75 -10 -35 -74
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm