Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 50 79 61 -
12/02 kl 01 45 76 60 -
12/02 kl 02 42 75 62 -
12/02 kl 03 45 73 62 -
12/02 kl 04 44 75 60 -
12/02 kl 05 40 74 56 -
12/02 kl 06 39 73 54 -
12/02 kl 07 37 73 54 -
12/02 kl 08 33 71 53 -
12/02 kl 09 36 69 54 -
12/02 kl 10 33 68 55 -
12/02 kl 11 30 67 57 -
12/02 kl 12 31 67 54 -
12/02 kl 13 32 70 52 -
12/02 kl 14 32 70 50 -
12/02 kl 15 27 65 49 -
12/02 kl 16 23 61 46 -
12/02 kl 17 17 61 45 -
12/02 kl 18 11 59 48 -
12/02 kl 19 7 56 47 -
12/02 kl 20 4 56 42 -
12/02 kl 21 -1 58 40 -
12/02 kl 22 -5 57 43 -
12/02 kl 23 -8 56 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 27 69 120 116 62
Laveste værets virkning -15 29 24 62 40
Korreksjon av vannstandsdataene: +5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm