Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 109 64 173 -
11/02 kl 01 123 65 188 -
11/02 kl 02 101 67 168 -
11/02 kl 03 57 68 125 -
11/02 kl 04 3 70 73 -
11/02 kl 05 -52 69 17 -
11/02 kl 06 -95 71 -24 -
11/02 kl 07 -111 73 -38 -
11/02 kl 08 -94 73 -21 -
11/02 kl 09 -53 74 21 -
11/02 kl 10 4 70 74 -
11/02 kl 11 67 71 138 -
11/02 kl 12 120 72 192 -
11/02 kl 13 143 70 213 -
11/02 kl 14 128 69 197 -
11/02 kl 15 83 66 149 -
11/02 kl 16 25 67 92 -
11/02 kl 17 -38 65 27 -
11/02 kl 18 -94 61 -33 -
11/02 kl 19 -127 59 -68 -
11/02 kl 20 -127 56 -71 -
11/02 kl 21 -98 54 -44 -
11/02 kl 22 -49 51 2 -
11/02 kl 23 14 49 63 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 125 173 200 213 181
Laveste vannstand -78 -64 -66 -71 -91
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm