Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 185 4 189 195
08/02 kl 02 144 4 148 156
08/02 kl 03 105 5 110 118
08/02 kl 04 76 8 84 90
08/02 kl 05 69 6 75 82
08/02 kl 06 84 8 92 95
08/02 kl 07 118 10 128 130
08/02 kl 08 163 10 173 175
08/02 kl 09 210 14 224 227
08/02 kl 10 247 13 260 266
08/02 kl 11 260 16 276 280
08/02 kl 12 246 16 262 263
08/02 kl 13 211 15 226 226
08/02 kl 14 164 18 182 181
08/02 kl 15 115 19 134 -
08/02 kl 16 74 21 95 -
08/02 kl 17 52 21 73 -
08/02 kl 18 56 21 77 -
08/02 kl 19 84 21 105 -
08/02 kl 20 127 21 148 -
08/02 kl 21 178 23 201 -
08/02 kl 22 225 24 249 -
08/02 kl 23 251 24 275 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 364 332
Laveste vannstand 73 87 85 80 60
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm