Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 249 23 272 -
09/02 kl 01 222 23 245 -
09/02 kl 02 180 22 202 -
09/02 kl 03 131 22 153 -
09/02 kl 04 87 27 114 -
09/02 kl 05 60 29 89 -
09/02 kl 06 58 29 87 -
09/02 kl 07 83 33 116 -
09/02 kl 08 126 35 161 -
09/02 kl 09 179 39 218 -
09/02 kl 10 232 41 273 -
09/02 kl 11 268 44 312 -
09/02 kl 12 274 50 324 -
09/02 kl 13 249 48 297 -
09/02 kl 14 203 49 252 -
09/02 kl 15 149 54 203 -
09/02 kl 16 94 58 152 -
09/02 kl 17 51 59 110 -
09/02 kl 18 34 58 92 -
09/02 kl 19 47 58 105 -
09/02 kl 20 84 60 144 -
09/02 kl 21 136 60 196 -
09/02 kl 22 195 60 255 -
09/02 kl 23 244 62 306 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 364 332
Laveste vannstand 73 87 85 80 60
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm