Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 267 59 326 -
10/02 kl 01 255 62 317 -
10/02 kl 02 218 62 280 -
10/02 kl 03 169 61 230 -
10/02 kl 04 115 62 177 -
10/02 kl 05 70 62 132 -
10/02 kl 06 46 66 112 -
10/02 kl 07 54 62 116 -
10/02 kl 08 88 60 148 -
10/02 kl 09 139 65 204 -
10/02 kl 10 199 63 262 -
10/02 kl 11 254 64 318 -
10/02 kl 12 286 65 351 -
10/02 kl 13 281 65 346 -
10/02 kl 14 245 65 310 -
10/02 kl 15 191 60 251 -
10/02 kl 16 130 62 192 -
10/02 kl 17 73 62 135 -
10/02 kl 18 33 61 94 -
10/02 kl 19 24 61 85 -
10/02 kl 20 46 60 106 -
10/02 kl 21 91 61 152 -
10/02 kl 22 150 62 212 -
10/02 kl 23 212 66 278 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 364 332
Laveste vannstand 73 87 85 80 60
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm