Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 260 64 324 -
11/02 kl 01 274 65 339 -
11/02 kl 02 252 67 319 -
11/02 kl 03 208 68 276 -
11/02 kl 04 154 70 224 -
11/02 kl 05 99 69 168 -
11/02 kl 06 56 71 127 -
11/02 kl 07 40 73 113 -
11/02 kl 08 57 73 130 -
11/02 kl 09 98 74 172 -
11/02 kl 10 155 70 225 -
11/02 kl 11 218 71 289 -
11/02 kl 12 271 72 343 -
11/02 kl 13 294 70 364 -
11/02 kl 14 279 69 348 -
11/02 kl 15 234 66 300 -
11/02 kl 16 176 67 243 -
11/02 kl 17 113 65 178 -
11/02 kl 18 57 61 118 -
11/02 kl 19 24 59 83 -
11/02 kl 20 24 56 80 -
11/02 kl 21 53 54 107 -
11/02 kl 22 102 51 153 -
11/02 kl 23 165 49 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 364 332
Laveste vannstand 73 87 85 80 60
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm