Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 317 347 324 -
11/02 kl 01 333 360 339 -
11/02 kl 02 315 340 319 -
11/02 kl 03 273 296 276 -
11/02 kl 04 221 241 224 -
11/02 kl 05 165 185 168 -
11/02 kl 06 123 144 127 -
11/02 kl 07 108 130 113 -
11/02 kl 08 125 147 130 -
11/02 kl 09 167 188 172 -
11/02 kl 10 223 243 225 -
11/02 kl 11 284 305 289 -
11/02 kl 12 337 358 343 -
11/02 kl 13 359 379 364 -
11/02 kl 14 342 361 348 -
11/02 kl 15 296 312 300 -
11/02 kl 16 237 252 243 -
11/02 kl 17 173 187 178 -
11/02 kl 18 114 128 118 -
11/02 kl 19 79 94 83 -
11/02 kl 20 77 94 80 -
11/02 kl 21 104 123 107 -
11/02 kl 22 150 171 153 -
11/02 kl 23 210 233 214 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 277 333 366 379 347
Laveste vannstand 73 83 75 77 51
Avvik gult nivå -48 8 41 54 22
Avvik orange nivå -66 -10 23 36 4
Avvik rødt nivå -82 -26 7 20 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm