Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
11/02 kl 00 77% 2% 0% 347
11/02 kl 01 100% 48% 2% 360
11/02 kl 02 40% 0% 0% 340
11/02 kl 03 0% 0% 0% 296
11/02 kl 04 0% 0% 0% 241
11/02 kl 05 0% 0% 0% 185
11/02 kl 06 0% 0% 0% 144
11/02 kl 07 0% 0% 0% 130
11/02 kl 08 0% 0% 0% 147
11/02 kl 09 0% 0% 0% 188
11/02 kl 10 0% 0% 0% 243
11/02 kl 11 0% 0% 0% 305
11/02 kl 12 100% 60% 0% 358
11/02 kl 13 100% 100% 98% 379
11/02 kl 14 100% 98% 2% 361
11/02 kl 15 0% 0% 0% 312
11/02 kl 16 0% 0% 0% 252
11/02 kl 17 0% 0% 0% 187
11/02 kl 18 0% 0% 0% 128
11/02 kl 19 0% 0% 0% 94
11/02 kl 20 0% 0% 0% 94
11/02 kl 21 0% 0% 0% 123
11/02 kl 22 0% 0% 0% 171
11/02 kl 23 0% 0% 0% 233

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 40% 100% 100% 98%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 90% 100% 4%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 8% 98% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm