Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 57 87 64 -
11/02 kl 01 59 86 65 -
11/02 kl 02 63 88 67 -
11/02 kl 03 65 88 68 -
11/02 kl 04 67 87 70 -
11/02 kl 05 66 86 69 -
11/02 kl 06 67 88 71 -
11/02 kl 07 68 90 73 -
11/02 kl 08 68 90 73 -
11/02 kl 09 69 90 74 -
11/02 kl 10 68 88 70 -
11/02 kl 11 66 87 71 -
11/02 kl 12 66 87 72 -
11/02 kl 13 65 85 70 -
11/02 kl 14 63 82 69 -
11/02 kl 15 62 78 66 -
11/02 kl 16 61 76 67 -
11/02 kl 17 60 74 65 -
11/02 kl 18 57 71 61 -
11/02 kl 19 55 70 59 -
11/02 kl 20 53 70 56 -
11/02 kl 21 51 70 54 -
11/02 kl 22 48 69 51 -
11/02 kl 23 45 68 49 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 24 62 66 74 46
Laveste værets virkning 4 22 59 49 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm