Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 227 46 273 -
12/02 kl 01 268 45 313 -
12/02 kl 02 272 44 316 -
12/02 kl 03 242 42 284 -
12/02 kl 04 194 41 235 -
12/02 kl 05 138 41 179 -
12/02 kl 06 85 41 126 -
12/02 kl 07 49 39 88 -
12/02 kl 08 43 39 82 -
12/02 kl 09 67 41 108 -
12/02 kl 10 113 42 155 -
12/02 kl 11 171 42 213 -
12/02 kl 12 233 41 274 -
12/02 kl 13 280 40 320 -
12/02 kl 14 292 40 332 -
12/02 kl 15 268 40 308 -
12/02 kl 16 219 39 258 -
12/02 kl 17 160 39 199 -
12/02 kl 18 99 38 137 -
12/02 kl 19 49 37 86 -
12/02 kl 20 24 36 60 -
12/02 kl 21 32 34 66 -
12/02 kl 22 66 32 98 -
12/02 kl 23 117 32 149 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 364 332
Laveste vannstand 73 87 85 80 60
Avvik gult nivå -49 -1 26 39 7
Avvik orange nivå -67 -19 8 21 -11
Avvik rødt nivå -83 -35 -8 5 -27
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm