Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 1 -5 -4 3
08/02 kl 02 -8 -7 -15 -13
08/02 kl 03 -16 -7 -23 -23
08/02 kl 04 -17 -5 -22 -20
08/02 kl 05 -11 -4 -15 -16
08/02 kl 06 -3 -2 -5 -7
08/02 kl 07 1 0 1 4
08/02 kl 08 9 4 13 13
08/02 kl 09 20 6 26 22
08/02 kl 10 24 7 31 25
08/02 kl 11 19 8 27 26
08/02 kl 12 12 9 21 17
08/02 kl 13 5 11 16 -6
08/02 kl 14 -4 9 5 -5
08/02 kl 15 -16 10 -6 -
08/02 kl 16 -22 9 -13 -
08/02 kl 17 -18 9 -9 -
08/02 kl 18 -10 11 1 -
08/02 kl 19 -4 11 7 -
08/02 kl 20 3 15 18 -
08/02 kl 21 16 15 31 -
08/02 kl 22 26 18 44 -
08/02 kl 23 23 21 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 44 77 123 128 73
Laveste vannstand -23 16 8 13 -2
Avvik gult nivå -36 -3 43 48 -7
Avvik orange nivå -47 -14 32 37 -18
Avvik rødt nivå -57 -24 22 27 -28
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm