Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -4 -4 -4 3
08/02 kl 02 -16 -15 -15 -13
08/02 kl 03 -23 -21 -23 -23
08/02 kl 04 -22 -20 -22 -20
08/02 kl 05 -15 -13 -15 -16
08/02 kl 06 -5 -2 -5 -7
08/02 kl 07 -1 1 1 4
08/02 kl 08 10 13 13 13
08/02 kl 09 23 26 26 22
08/02 kl 10 28 32 31 25
08/02 kl 11 25 29 27 26
08/02 kl 12 18 21 21 17
08/02 kl 13 14 17 16 -6
08/02 kl 14 4 7 5 -5
08/02 kl 15 -6 -3 -6 -
08/02 kl 16 -12 -9 -13 -
08/02 kl 17 -10 -6 -9 -
08/02 kl 18 2 6 1 -
08/02 kl 19 8 12 7 -
08/02 kl 20 18 24 18 -
08/02 kl 21 31 37 31 -
08/02 kl 22 44 51 44 -
08/02 kl 23 45 53 44 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 53 83 132 136 82
Laveste vannstand -23 11 0 2 -16
Avvik gult nivå -27 3 52 56 2
Avvik orange nivå -38 -8 41 45 -9
Avvik rødt nivå -48 -18 31 35 -19
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm