Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 3 - 1 0
08/02 kl 01 3 -4 -5 -6
08/02 kl 02 -13 -15 -16 -17
08/02 kl 03 -23 -23 -23 -24
08/02 kl 04 -20 -22 -23 -24
08/02 kl 05 -16 -15 -16 -17
08/02 kl 06 -7 -5 -5 -6
08/02 kl 07 4 1 0 0
08/02 kl 08 13 13 13 12
08/02 kl 09 22 26 25 26
08/02 kl 10 25 31 31 31
08/02 kl 11 26 27 27 27
08/02 kl 12 17 21 21 19
08/02 kl 13 -6 16 17 14
08/02 kl 14 -5 5 7 4
08/02 kl 15 - -6 -5 -6
08/02 kl 16 - -13 -12 -12
08/02 kl 17 - -9 -8 -8
08/02 kl 18 - 1 1 0
08/02 kl 19 - 7 8 6
08/02 kl 20 - 18 17 16
08/02 kl 21 - 31 30 30
08/02 kl 22 - 44 43 44
08/02 kl 23 - 44 43 46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 44 77 123 128 73
Max. fra modell: 07/02 12 43 78 121 127 74
Max. fra modell: 07/02 00 46 72 121 127 68
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm