Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 -5 -5 -5 2
08/02 kl 02 -8 -7 -7 -5
08/02 kl 03 -7 -5 -7 -7
08/02 kl 04 -5 -3 -5 -3
08/02 kl 05 -4 -2 -4 -5
08/02 kl 06 -2 1 -2 -4
08/02 kl 07 -2 0 0 3
08/02 kl 08 1 4 4 4
08/02 kl 09 3 6 6 2
08/02 kl 10 4 8 7 1
08/02 kl 11 6 10 8 7
08/02 kl 12 6 9 9 5
08/02 kl 13 9 12 11 -11
08/02 kl 14 8 11 9 -1
08/02 kl 15 10 13 10 -
08/02 kl 16 10 13 9 -
08/02 kl 17 8 12 9 -
08/02 kl 18 12 16 11 -
08/02 kl 19 12 16 11 -
08/02 kl 20 15 21 15 -
08/02 kl 21 15 21 15 -
08/02 kl 22 18 25 18 -
08/02 kl 23 22 30 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 56 97 97 44
Laveste værets virkning -7 27 32 43 26
Korreksjon av vannstandsdataene: +3 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm